Čakať, kým sa vám otvorí webová stránka, nie je určite nič príjemné. Žijeme v dobe, kedy je otvorenie internetovej stránky v priebehu niekoľkých sekúnd nutnou samozrejmosťou.

6 sekúnd – taký je celosvetový priemer načítania webpage. Pre ukážku, ako sa vyhnúť zdĺhavému načítavaniu, si vytýčime faktory, ktoré stránku najviac zaťažujú:

1. Obrázky

Na spomalení stránok majú až 40% podiel obrázky/fotografie. Veru tak. Mnoho správcov stránok si ani neuvedomuje, ako nahraním obrázka, s vysokým rozlíšením zaťažuje jej spúšťanie. Určite doporučujeme, aby ste pred nahraním na stránku zmenšili veľkosť obrázka (ak to „neublíži“ jeho prezeraniu), prípadne orezali nepotrebné časti.

“Je rozdiel, či sa načítava obrázok s veľkosťou 1,3 Mb alebo 150kB.”

2. Javascript

Ďalším faktorom, ktorý sa podpisuje pod spomalenie webstránok, je tzv. javascript, preto je vhodné využívať ho v čo najmenšej miere. O zrýchlenie stránok sa postará aj využívanie externých javascript súborov.

3. Súbory CSS

Áno, sú to aj css súbory, ktoré sú príčinou pomalšieho načítania webových stránok. Odporúčanie preto znie, používajte jeden súbor .css.

4. DNS server

Za spomalením web stránky môže stáť aj DNS server. Čo DNS server je? Dá sa povedať, že ide o nejakú databázu mien počítačov, pričom každé má priradené IP adresu. Znamená to, že ak do prehliadača napíšete napr. www.nieco-priklad.sk a potvrdíte, váš počítač sa opýta DNS serveru na IP adresu, ten mu ju poskytne a následne sa pripojíte.

5. Presmerovanie

Ak je to možné, snažte sa vyhnúť presmerovaniam. Prehliadače to núti otvárať novú URL, čo predlžuje dobu načítania.

Jednoduchým nástrojom, ako odmerať svoj „load time“ (čas načítania), je Google Analytics, ktorý zaznamenáva štatistiky webstránky. Stránku si ale môžete preveriť aj cez tento unikátny nástroj – Web Page Test