Ak prevádzkujete vlastné webové stránky a hlavou vám vŕta otázka, či vek domény vplýva na umiestnenie stránok vo vyhľadávačoch (tzv. SEO), ponúkame vám odpoveď: Áno, podľa nás má vplyv, aj keď nie veľký.

Viacero štúdií potvrdilo, že staršie webové stránky sa vo výsledkoch vyhľadávania umiestňujú vyššie, než tie nanovo registrované. Význam to dáva, pretože staršie weby sú už overené užívateľmi a zaindexované internetovými vyhľadávačmi. Ak by pri týchto doménach išlo o cielený SPAM alebo podvod, vyhľadávače by ich potrestali.

Podľa Matta Cuttsa,  pracovníka z firmy Google, je rozdiel medzi 6-mesačnou doménou a doménou starou jeden rok len veľmi malý rozdiel. Veď ak by sa pod nejakou doménou vyskytoval zavádzajúci obsah, zrejme by sa dlhého veku nedožila. A internetovým vyhľadávačom ide v prvom rade o to, aby ľuďom prinášali kvalitný a relevantný obsah.

Aj napriek tomu, že sa „webový svet“ dohodol na tom, že vek domény má na SEO vplyv, mnohí ho za faktor ovplyvňovania pozícii vo vyhľadávačoch nepovažujú. Podľa nás je rozumné domnievať sa, že vek domény má na SEO vplyv. Avšak vyhľadávače mu spomedzi veľkého množstva faktorov prikladajú menšiu váhu.

Tak či onak, oveľa dôležitejšie je zvoliť si správny názov domény (najlepšie ak obsahuje už aj kľúčové slovo), než by ste mali hľadať doménu s určitým vekom. Na záver jedna užitočná rada: ak by ste sa rozhodli činnosť svojej webovej stránky na určitú dobu pozastaviť, ponechajte si svoj názov domény naďalej registrovaný.